MOME DCLab

Projekt leírás:

Logo

A 21. századi oktatás középpontjában a kreatív, kollaboratív problémamegoldó kompetenciák és az innovációs megoldások állnak, az ezekre való nevelés pedig új eszközöket és módszertant igényel. A MOME Digital Craft Lab követve az aktuális oktatásfejlesztési irányokat, a reál tantárgyak mellé beemelte a képzésébe a kreatív tárgyalkotás területét, így jött létre a STEAM (Science, Technology, Engineering, Art&Craft&Design, Math). A „Be STEAM!” projekt célja egy olyan, az általános közoktatásba is integrálható, bárki számára szabadon elérhető, fúziós tudásmegosztáson alapuló open source metodika fejlesztése, mely tartalmilag és esztétikailag is új utakat nyit a 21. századi készségfejlesztésre.  A STEAM-program fókusztémái az élményalapú tanulás jegyében különböző tudásterületeket kapcsolnak össze elméletben és gyakorlatban egyaránt, megmutatva a manuális és digitális tervezés kombinációs lehetőségeit egy-egy funkcionális tárgy(készlet), keszségfejlesztő vagy oktatásdemonstrációs eszköz kidolgozásán keresztül. A 2017 tavaszán megrendezésre kerülő Digitális Témahét keretében a Digital Craft Lab a Zugligeti Általános Iskolával együttműködve egy olyan pilot projekt megvalósítását tűzte ki célul, mely lehetővé teszi az oktatók és diákok számára az őket körülvevő, folyamatosan változó világ STEAM-módszertanon alapuló problémamegoldási lehetőségeinek feltérképezését.

Az iskola 5. évfolyama a Témahét alatt minden nap egy kétórás foglalkozáson vett részt az egyetem Zugligeti úti Műhelyházában. A foglalkozást egy kerettörténetbe ágyazva tartották meg. A diákok minden nap csoportmunkában egy-egy tárgyat alkottak meg. A tárgyalkotások között szerepelt egy gipszöntéssel készült pufi lufi, egy lufi hajtású járgány, egy elemből, mágnesből és rézdrótból összeállított „balerina”, illetve körhinta és egy spatulákból összeszerelt óriáskerék. A foglalkozások kapcsán a gyerekek megismerkedtek hagyományos technikákkal, mint például a pontozással, fúrással, fűrészeléssel, gipszöntéssel, drót hajlítással és az ehhez kapcsolódó eszközökkel: kézi fúró, oszlopos fúró, csavarok, menetes szár, fűrész, satu, pontozó, különböző fogók.

Kiemelten fontos volt a digitális tudás átadása és fejlesztése a hét folyamán, így a nyitó és záró nap is a diákok által készített prezentációk kaptak nagy szerepet, valamint menetközben az egyes tárgyakhoz kapcsolódva megismerkedtek a lézervágással és a 3D nyomtatással.

A záró programon sor került a prezentációkra, az elkészült járgányok versenyére és csoportosan 2-3 igen bonyolult mandala kirakására.

Egy kifejezetten sikeres hetet tudhatunk magunk mögött, a tervezett programok nagy része megvalósult és a gyerekek már most a jövő évi közös projekthetet kezdték el tervezgetni.

Videó

Fotóalbum

Prezentációk

Komporday Dóra

projektvezető

Lipóczki Ákos

tanszékvezető
egyetemi docens