Bemutatkozás

A Zugligeti Általános Iskola bemutatása

Másolat-DSC000901Iskolaigazgatóként mutatom be az idén 126 éves iskolánkat. Alsóban két párhuzamos osztály, felsőben pedig 1-1 osztály indul a 2017/2018-as tanévben. Tanulói létszámunk 284 fő. A tanári kart 32 pedagógus alkotja.

Kétszintes, jól karbantartott épületünkben 12 tanterem, informatika terem, angol terem, könyvtár és egy 300m2-es tornaterem található.

Mi, tanárok a Zugligeti Iskolában szeretetteljes, barátságos légkörben tanítjuk, neveljük a gyerekeket, akiken jó látni, hogy szeretnek iskolába járni, örömmel tanulnak, kiegyensúlyozottak, derűsek.

A kisgyerek tanuláshoz, tudáshoz való hozzáállását nagyban meghatározza az iskolához fűződő viszonya. Azok a benyomások, tapasztalatok, sikerek, amelyek az általános iskola első éveiben érik a gyerekeket kihatnak egész életükre, ezért nagyon fontos, hogy mit és hogyan tanítunk. Fontosnak tartjuk a tudás, a felfedezés örömének megismertetését. Gondot fordítunk a differenciált egyéni foglalkozásra, egyaránt biztosítjuk a tehetségesek és a lemaradók fejlődését. Diákjaink hagyományos szótagoló-elemző módszerrel tanulnak meg írni-olvasni. Első osztálytól tanítjuk az angol nyelvet ill. a sakkot, amiben nagyon szép eredményeket érnek el diákjaink, nemcsak a kerületi, hanem a budapesti és országos döntőkben is.

Harmadik osztálytól emelt szinten, csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet, anyanyelvi vendégtanárok segítségével.

Informatikát szaktanteremben, csoportbontásban tanítunk.

A természettudományi tantárgyak oktatása korszerű szemléltető eszközökkel történik, biológia-kémia szertárunk jól felszerelt. Három darab interaktív táblánkat elsősorban az angol nyelv tanításhoz használjuk.

suliudvarA kisiskolás évek alatt szoktatjuk hozzá diákjainkat a kultúra, a művészet, a természetvédelem, a sport és az egészséges életmód igényéhez. Ezt jól összeállított iskolai programok segítik.

Fontosnak tartjuk a kreativitást, a sokszínű tevékenységet, ennek érdekében tartalmas napközis foglalkozásokat és sokszínű szabadidős tevékenységet biztosítunk diákjainknak. Délután választhatnak különböző sportolási tevékenység közül (gyerektorna, akrobatika, foci, dzsúdó, tánc), zenei képzést biztosítunk, a Solti György Zeneiskola kihelyezett tagozata működik nálunk (zongora, furulya,hegedű, gitár, szolfézs), és szakköröket tartunk (rajz, kézműves, dráma, informatika).

Hétvégén és szünidőkre pedig táborokat ill. kirándulásokat szervezünk.

Iskolai hagyományos rendezvényeink, a Családi Sportnap évente két alakalommal és a Zugligeti Est, ami a MOM Művelődési Központ színháztermében kerül megrendezésre.

Jó tudni, hogy sok tehetséges, szorgalmas gyerek került ki a Zugligeti Iskola padjaiból, akikből később kiváló felnőttek, szakemberek, tudósok, művészek lettek. Örülök, hogy ebben nagy szerepük volt az iskolára mindig is jellemző felkészült és lelkiismeretes pedagógusoknak. Iskolánk tanulói létszáma évről-évre emelkedik, diákjaink döntő többsége nálunk fejezi be általános iskolai tanulmányait. Tanulóink rendszeresen jól szerepelnek a tanulmányi és sportversenyeken. A továbbtanulási statisztikánk is igazán kiváló, hiszen valamennyi 8. osztályos diákunk továbbtanul, 90 %-uk gimnáziumban, ahol jól megállják a helyüket, jól tanulnak.

 

Dr. Bernyák Adrienn

igazgató

suli