Közhasznúsági jelentés a 2010. évről

ZUGLIGETI   ISKOLA  ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉS

a ZUGLIGETI  ISKOLA  ALAPÍTVÁNY 

2010. tevékenységéről az 1997. évi CLVI. tv.  19.§-a alapján

A jelentés részét képezi a 2000.évi C. tv. szerinti egyszerűsített éves beszámoló.

TARTALOM

Bevezetés ………………………………………………………………………1

1. BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL…..2

         1.1  1%-os kampány és eredményei………………………………………3

         1.2  Rendezvények 2010-ben – általunk és javunkra ……………………4

         1.3  Egyéb vállalásunk ………………………………………..…………5

2. AZ  ALAPÍTVÁNY  MŰKÖDÉSI  FELTÉTELEI 2010-BEN……………..6

         2.1  Beszámoló az alapítvány vagyoni felhasználásáról …………………6

         2.2  Az alapítvány tisztségviselőinek   juttatása …………………………6

         2.3  A 2010 évi közhasznú egyszerűsített beszámoló ……………………7

            1. Melléklet – A Zugligeti Iskola Alapítvány főbb adatai………..……14

             2. Melléklet – A 2010. évi média-megjelenések tájékoztató felsorolása…15

 

 

BEVEZETÉS

A Zugligeti Iskola Alapítvány  1991-ben alakult.

Az alapítványt akkori igazgatónőnk Szabó Károlyné, Erzsi néni és a szülők azzal a céllal hozták létre, hogy a megépülő tornatermünk berendezéseinek vásárlását támogassa.

A Zugligeti Általános Iskola tornaterme 1997 őszén került átadásra. A tornaterem berendezését végül a Bp. XII. kerületi Önkormányzat biztosította, így az alapítvány kuratóriuma más célt tűzött ki maga elé.

A Szülői Munkaközösséggel és az iskolavezetéssel  egyeztetve az alapítvány kuratóriuma a következő célokat tűzte ki maga elé.

„Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a Zugligeti Általános Iskola (H-1121 Budapest, Zugligeti út 113.) oktatási színvonalát emeli és a tanári kar, valamint a tanulók erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgálja.”  (Alapító okirat)

Évről-évre mindig az adott helyzetnek megfelelően konkrétan meghatározzuk az adott tanévre a főbb célkitűzéseket, melyek 2010-ben a következők voltak:

  • árvízkárosult gyerekek (Sajólád) egy hetes táboroztatása Budapesten
  • A Zugligeti Általános Iskola földszinti vizesblokkjainak felújítása
  • valamennyi zugligeti diák részére kulturális programok szervezése, támogatása  ( országjárás, színház, múzeum, koncertlátogatás )
  • iskolai (házi) tanulmányi versenyek támogatása

 

Reméljük, hogy a szülők anyagi támogatásának köszönhetően minden diák és szülő örömére eredményesen végeztük munkánkat.

Budapest, 2011. május 27.

                                                                           Somogyi Péter

                                                                  a Zugligeti Iskola Alapítvány

                                                                                  elnök

1.1  1%-os kampány és eredménye

 

A 2009-es adóév után a Zugligeti Iskola Alapítvány folyószámlájára összességében 835.376 Ft  érkezett az SZJA 1%-os rendelkezéseknek köszönhetően.

A korábbi években kapott 1% felhasználásáról a Zugligeti Általános Iskola honlapján ( www.zugligetisuli.hu) „Nonprofit” rovatában a Zugligeti Iskola Alapítvány címszó alatt jelentettünk meg közleményt illetve jelentettük az APEH-nak.

Mivel az alapítványunk legfőbb bevételi forrása az 1%-os rendelkezések alapján befolyt összeg ezért idén is nagy hangsúlyt helyeztünk  az „1%-os” kampányunkra.  Szülői értekezleteken tájékoztattuk a szülőket az alapítvány célkitűzéseiről, beszámoltunk eredményeinkről, az iskola faliújságán hívtuk fel a figyelmet az alapítványunkra és kértük a szülők támogatását.

A Zugligeti Iskola Alapítvány 2011-ben is kiemelt stratégiai céljának tekinti a hatékony 1%-os kampányt.

1.2 Rendezvények 2010-ben – általunk és javunkra

 

2010-ben hagyományainkhoz híven több iskolai rendezvényt támogattunk és szerveztünk.

 

– Ebben az évben is megrendeztük a Farsangi bált, melyen egy vendégbűvész

szórakoztatta a gyerekeket. A bűvész tiszteletdíját az alapítvány fizette, a díjak

vásárlásához támogatást nyújtott.

– Tavasszal tartottuk meg hagyományos kulturális estünket a Zugligeti Est-et az

iskolai alapítvány javára.

– 2010-ben vendégül láttuk a sajóládi árvízkárosult családok gyermekeit.

Felajánlást tettük a sajóládi általános iskolának, hogy 30 diák egy hetes ingyenes

támogatását vállaljuk júniusban, ezzel segítve az árvízkárosultakat.

A gyerekek és kísérőik számára hat napos programot szerveztünk, mely során

megismerkedhettek a főváros nevezetességeivel, de nem maradt el a strand,

mozi, cirkuszlátogatás sem.

– Az őszi iskolai kiránduláson valamennyi zugligeti diák ingyen vehetett részt.

A felsősök Ópusztaszerre látogattak el , az alsósok pedig a magyar

Világörökség egyik legszebb részét a Hősök terét , a Városligetet  tekintették

meg múzeumi látogatással egybekötve . A kirándulást követő pályázatok díjait

is az alapítvány fedezte.

– Iskolánk diákjai minden évben lelkesen vesznek részt a különböző házi

tanulmányi versenyeken.

Ebben az évben a következőket támogattuk : – népdaléneklési és furulya verseny

– nyelvtan – helyesírás verseny

– szépírás verseny

– matematika verseny

Kulturális programjaink

 

Fontosnak tartjuk iskolánk gyermekeinek kulturális fejlesztését. Erőforrásaink nagy részét is ennek népszerűsítésére fordítjuk. Az év folyamán több programot sikerült megvalósítanunk.

Az alsó tagozatosok részt vettek  a Bon-Bon matiné négy részes zenei előadásán,  az 5.- 6. osztályosok a Muzsika hangja című koncertsorozatot tekintették meg. A felső tagozatosok Tuten Hamonról szóló kiállítást nézték meg. Az alsó tagozat a Mezőgazdasági Múzeumba látogatott el. Színházi előadás keretében a Varázsceruza bérlet műsorain vettek részt.

1.3 Egyéb vállalásunk

Az alapítványunk  legnagyobb horderejű vállalása a Zugligeti Általános Iskola földszinti vizesblokkjának felújítása.

A három helyiséget teljes egészében renováltuk.

2. AZ  ALAPÍTVÁNY  MŰKÖDÉSI  FELTÉTELEI  2010-BEN

Munkánkat továbbra is a Zugligeti Általános Iskola épületében  végezzük.

A Zugligeti Általános Iskola önkormányzati engedéllyel ingyen biztosítja számunkra az iroda és a szükséges telekommunikációs eszközök használatát.

Az alapítvány bérjellegű kifizetést, tiszteletdíjat vagy más személyi juttatást 2010-ben senkinek sem nyújtott.

2.1 Beszámoló az alapítványi vagyon felhasználásáról

A farsangi díjak:                                          50.000 Ft

Háziversenyek díjai:                                    50.000 Ft

Kulturális programok támogatása:           365.000 Ft

Sajóládi gyerekek táboroztatása:               188.000 Ft

Őszi alapítványi kirándulás:                     400.000 Ft

Vizesblokk felújításának támogatása:              1.518.000 Ft

2.1.1 Források

2010-ben: magánszemélyek támogatása  717 ezer Ft, 1%-os bevétel 835 ezer Ft, banki kamat 5 ezer Ft, megtakarításból        

2.1.2 Működési költségek

Mivel a Zugligeti Iskola Alapítvány ingyen használhatja a Zugligeti Általános Iskola irodahelyiségét, irodai és telekommunikációs eszközeit, így működési költsége az alapítványnak nincs.

2.2 Költségvetési és önkormányzati eredetű támogatások

Az  alapítvány  2010-ben

–         az 1%-okból 835 ezer Ft támogatást kapott

Az alapítvány 2010-ben

–         helyi önkormányzattól, fővárosi önkormányzattól

–         kisebbségi települési önkormányzattól vagy ezek szerveitől

nem kapott támogatást.

 

2.3 Az alapítvány tisztségviselőinek juttatásai

Az alapítvány kuratóriumának és felügyelő szervének tagjai bérjellegű juttatást,         tiszteletdíjat vagy támogatást sem pénzben sem természetben nem kaptak.