Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

ZUGLIGETI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a ZUGLIGETI  ISKOLA  ALAPÍTVÁNY 

2011. tevékenységéről az 1997. évi CLVI. tv.  19.§-a alapján

A jelentés részét képezi a 2000.évi C. tv. szerinti egyszerűsített éves beszámoló.

TARTALOM

BEVEZETÉS.. 2

1. BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. 3

1.1 Az 1%-os kampány és eredménye. 3

1.2 Rendezvények 2011-ben – általunk és javunkra. 3

1.3 Egyéb vállalásunk. 4

2. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 2011-BEN.. 4

2.1 Beszámoló az alapítványi vagyon felhasználásáról 4

2.1.1 Források. 5

2.1.2 Működési költségek. 5

2.2 Költségvetési és önkormányzati eredetű támogatások. 5

2.3 Az alapítvány tisztségviselőinek juttatásai 5

1. sz. Melléklet – A Zugligeti Iskola Alapítvány főbb adatai 8

2. sz. Melléklet – A 2011 évi média-megjelenések tájékoztató felsorolása. 9

 

 

 

 

 

BEVEZETÉS

 

A Zugligeti Iskola Alapítvány 1991-ben alakult.

Az alapítványt akkori igazgatónőnk Szabó Károlyné, Erzsi néni és a szülők azzal a céllal hozták létre, hogy a megépülő tornatermünk berendezéseinek vásárlását támogassa.

A Zugligeti Általános Iskola tornaterme 1997 őszén került átadásra. A tornaterem berendezését végül a Bp. XII. kerületi Önkormányzat biztosította, így az alapítvány kuratóriuma más célt tűzött ki maga elé.

A Szülői Munkaközösséggel és az iskolavezetéssel  egyeztetve az alapítvány kuratóriuma a következő célokat tűzte ki maga elé.

„Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a Zugligeti Általános Iskola (H-1121 Budapest, Zugligeti út 113.) oktatási színvonalát emeli és a tanári kar, valamint a tanulók erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgálja.”  (Alapító okirat)

Évről-évre mindig az adott helyzetnek megfelelően konkrétan meghatározzuk az adott tanévre a főbb célkitűzéseket, melyek 2011-ben a következők voltak:

  • angol nyelvi terem bútorainak cseréje
  • az iskola műhelyébe szerszámok vásárlása
  • az iskola vizesblokkjainak papírtörölközővel való ellátása a tanév során
  • valamennyi zugligeti diák részére kulturális programok szervezése, támogatása  ( országjárás, színház, múzeum, koncertlátogatás )
  • iskolai (házi) tanulmányi versenyek támogatása

 

Reméljük, hogy a szülők anyagi támogatásának köszönhetően minden diák és szülő örömére eredményesen végeztük munkánkat.

Budapest, 2012. május 25.

                                                                                              Somogyi Péter 

                                                                                  a Zugligeti Iskola Alapítvány

                                                                                                     elnök


1. BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1.1 Az 1%-os kampány és eredménye

 

A 2010-es adóév után a Zugligeti Iskola Alapítvány folyószámlájára összességében 753.871,-Ft érkezett az SZJA 1%-os rendelkezéseknek köszönhetően.

A korábbi években kapott 1% felhasználásáról a Zugligeti Általános Iskola honlapján (www.zugligetisuli.hu) „Nonprofit” rovatában a Zugligeti Iskola Alapítvány címszó alatt jelentettünk meg közleményt illetve jelentettük az APEH-nak.

Mivel az alapítványunk legfőbb bevételi forrása az 1%-os rendelkezések alapján befolyt összeg ezért idén is nagy hangsúlyt helyeztünk az „1%-os” kampányunkra.  Szülői értekezleteken tájékoztattuk a szülőket az alapítvány célkitűzéseiről, beszámoltunk eredményeinkről, az iskola faliújságán hívtuk fel a figyelmet az alapítványunkra és kértük a szülők támogatását.

A Zugligeti Iskola Alapítvány 2011-ben is kiemelt stratégiai céljának tekinti a hatékony 1%-os kampányt.

1.2 Rendezvények 2011-ben – általunk és javunkra

 

2011-ben hagyományainkhoz híven több iskolai rendezvényt támogattunk és szerveztünk.

 

– Ebben az évben is megrendeztük a Farsangi bált, melyen a jelmezverseny

 díjairól az alapítványunk gondoskodott.

– Tavasszal tartottuk meg hagyományos kulturális estünket a Zugligeti Est-et az

iskolai alapítvány javára.

– 2011. szeptemberében az iskola új telefonközpontot kapott az alapítvány

 jóvoltából, ezen kívül a tantestület számára lehetővé tettünk egy csapatépítő

 tréningen való részvételt. 

 Szintén szeptemberben a szokásoknak megfelelően feltöltöttük az iskola

 tankonyháját tartós élelmiszerekkel, hogy háztartástan órán a gyerekek azokat

 felhasználhassák.

– Iskolánk diákjai minden évben lelkesen vesznek részt a különböző házi

tanulmányi versenyeken.

Ebben az évben a következőket támogattuk : – népdaléneklési és furulya verseny

– nyelvtan – helyesírás verseny

– szépírás verseny

– matematika verseny

– meseíró

– Az év utolsó hónapjában került sor az iskola alapításának 120 éves évfordulójának megünneplésére, mely megrendezését szintén anyagilag is támogatta az alapítvány.

Kulturális programjaink

 

A 2011-es évben kulturális programokra kevesebbet költöttünk, mint az előző években tekintettel arra, hogy az iskola berendezéseire, eszközvásárlásaira fordítottunk nagyobb hangsúlyt.

– Zugligeti Est megrendezése a Marczibányi Téri Művelődési Házban

– Az őszi iskolai kiránduláson valamennyi zugligeti diák ingyen vehetett részt.

A gyerekek Hollókőre illetve Ipolytarnócra kirándulhattak.

A kirándulást követő pályázatok (honismereti, rajz, fotó, makett) díjait is az

alapítvány fedezte.

 

1.3 Egyéb vállalásunk

 

Az alapítványunk legnagyobb horderejű vállalása a Zugligeti Általános Iskola angol nyelvi termének berendezése (új asztalok, székek).

2. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 2011-BEN

 

Munkánkat továbbra is a Zugligeti Általános Iskola épületében végezzük.

A Zugligeti Általános Iskola önkormányzati engedéllyel ingyen biztosítja számunkra az iroda és a szükséges telekommunikációs eszközök használatát.

Az alapítvány bérjellegű kifizetést, tiszteletdíjat vagy más személyi juttatást 2011-ben senkinek sem nyújtott.

2.1 Beszámoló az alapítványi vagyon felhasználásáról

 

A farsangi díjak:                                                       33.270 Ft

Háziversenyek díjai:                                                61.680 Ft

Kulturális programok támogatása:                      202.200 Ft

Őszi alapítványi kirándulás:                                 752.510 Ft

Papírtörölközők :                                                     120.000 Ft

Telefonközpont:                                                     193.750 Ft

Csapatépítő tréning – tantestület                        129.310 Ft

Tankonyha                                                                59.430 Ft

Iskolai bútorok                                                        349.500 Ft

2.1.1 Források

2011-ben: magánszemélyek támogatása  1.184ezer Ft, 1%-os bevétel 754 ezer Ft, Unicredit pályázat  100e Ft,  banki kamat 3 ezer Ft

2.1.2 Működési költségek

Mivel a Zugligeti Iskola Alapítvány ingyen használhatja a Zugligeti Általános Iskola irodahelyiségét, irodai és telekommunikációs eszközeit, így működési költsége az alapítványnak nincs.

2.2 Költségvetési és önkormányzati eredetű támogatások

Az  alapítvány  2011-ben

–          az 1%-okból 754 ezer Ft támogatást kapott

Az alapítvány 2011-ben

–          helyi önkormányzattól, fővárosi önkormányzattól

–          kisebbségi települési önkormányzattól vagy ezek szerveitől

nem kapott támogatást.

 

 

 

2.3 Az alapítvány tisztségviselőinek juttatásai

 

Az alapítvány kuratóriumának és felügyelő szervének tagjai bérjellegű juttatást,           tiszteletdíjat vagy támogatást sem pénzben sem természetben nem kaptak.

 


 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített beszámolója

2011

Zugligeti  Iskola  Alapítvány

 

1121  Budapest, Zugligeti út 113.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2012. május 25.         

                                                                                     Somogyi Péter 

                                                                           Zugligeti Iskola Alapítvány

                                                                                  kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

E közhasznúsági jelentést és az ennek részét képező 2011. évi közhasznú egyszerűsített beszámolót az alapítvány kuratóriuma 2012. május 30-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta.

Somogyi Péter

a kuratórium elnöke

1. sz. Melléklet – A Zugligeti Iskola Alapítvány főbb adatai

 

 

Szervezet megnevezése:              Zugligeti Iskola Alapítvány

Székhelye:                                       1121 Budapest, Zugligeti út 113.

Postacíme:                                       1121 Budapest, Zugligeti út 113.

Adószáma:                                       19703725-1-43

Folyószámlaszám:                         11712004-20126474

                                                           OTP  Bank  1126 Bp., Böszörményi út 9-11.

Honlap:                                             zugligetisuli.hu

E-mail:                                              zugligetisuli2@freemail.hu

Telefonszám:                                  1-200-8721

Az alapítvány célja (kivonat az alapító okiratból):

 

„Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a Zugligeti Általános Iskola (H-1121 Budapest, Zugligeti út 113.) oktatási színvonalát emeli és a tanári kar, valamint a tanulók erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza.

Az alapítvány célja a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés elősegítése a Zugligeti Általános Iskolában. ( Kht. 26. § c, 4. pont).

Az alapítvány további célja, hogy a Zugligeti Általános Iskola tanári karának tagjai számára ösztöndíjat folyósítson az alapítvány által elfogadott programokhoz, tanulmányi kirándulásokhoz kapcsolódóan. „

2. sz. Melléklet – A 2011 évi média-megjelenések tájékoztató felsorolása

 

–          Hegyvidék újság 2011. december 16. – Az iskola fennállásának 120. évfordulója alkalmából rendezett kulturális est méltatása

–          Hegyvidék újság 2012. április 10. – új iskolabútorok vásárlása