Tantestület és …

Tantestület és további iskolai dolgozók

Igazgatónő

Dr. Bernyák Adrienn (történelem, honismeret)

E-mail: postmaster@zugligetialtisk.t-online.hu

Tel.:06303865943

Igazgató helyettes:

Turák László  ( földrajz, biológia)

Tanítók, tanárok   (2016/2017-es tanév)

1.A osztály: Györke Judit of., Urbin Mónika

1.B osztály:Bécsy Gertrúd of., Megyeri Ágnes

2.A osztály: Rózsavölgyiné Kutasi Anikó tanítónő, of. , Apatóczky Eszter

2.B osztály: dr. Hendéné Stiber Szilvia of, Liszka-Kiss Nóra

3.A osztály: Mráz Katalin of., Kovács Edit

3.B osztály Simon Szilvia of.,  Dr. Rembeczkiné Várkonyi Judit

4. osztály: Vittek Andrea of., dr. Mátyusné Király Györgyi

5. osztály: Annus László (testnevelés) of.

6. osztály: Dolgos Anna (magyar) of.

7. osztály Bereczky Attila  (biológia) of.

8. osztály Feigl Anita (matematika, fizika) of.

 

 

Annus László – testnevelés, of

Apatóczky Eszter -dráma

Árvay Péter – történelem

Bereczky Attila –  biológia, természetismeret, of.

Bécsy Gertrúd -tanítónő, of.

Bíró Éva – néptánc

Dolgos Anna – magyar, of.

Feigl Anita – matematika, fizika, of.

Franczia Tímea – rajz, háztartástan

Györke Judit -tanítónő

dr. Hendéné Stiber Szilvia -tanítónő

Kelemen András – informatika

Komorócki Krisztina – magyar, angol

Kovács Edit -tanítónő

Liszka-Kiss Nóra -tanítónő

dr. Mátyusné Király Györgyi -tanítónő

Megyeri Ágnes -tanítónő

Mráz Katalin -tanítónő, of.

Pailinger István – kémia

Rózsavölgyiné Kutasi Anikó, tanítónő, of.

Simon Szilvia -tanítónő, of.

Soós Eszter – angol

Szakál Eszter – angol

Szebedy Zille – ének, gyermekvédelem

Tóth Zsuzsánna – fejlesztőpedagógus

Turák László –  földrajz, biológia

Urbin Mónika -tanítónő

Várkonyi Judit -tanítónő

Vittek Andrea -tanítónő, of.

Zulauf Emese – ének, szolfézs

Nagy Sándorné – hittan

Dr. Daruháziné Szabó Krisztina – hittan

Titkárság

Csepreghyné Buda Gabriella – pedagógiai asszisztens

Kelemen Péterné, Marika néni – iskolatitkár

Gondnokok

Krizbai Károly